W jakie urządzenia muszą być wyposażone obiekty gospodarki osadowej?

Głównym zadaniem obiektów gospodarki osadowej jest usprawnienie procesu stabilizacji i odwadniania osadów. Aby obiekty pracowały wydajnie, muszą być wyposażone w odpowiednio dobrane urządzenia. Co do nich należy? Najprościej zapamiętać to, jeśli zrozumie się opis procesów, jakie zachodzą w oczyszczalniach ścieków.

 

Procesy technologiczne w oczyszczalni

Surowe ścieki trafiają do oczyszczalni z kolektora grawitacyjnego najpierw do sita pionowego, które oddziela skratki. Ścieki bez skratek pompowane są piaskowników wirowych, gdzie w lejach osadza się pulpa piaskowa. Pulpa jest z kolei okresowo pompowana do separatora piasku, aby usunąć jak najwięcej substancji organicznych. Dopiero po oczyszczeniu mechanicznym ścieki dopływają do komór biologicznego oczyszczania. Tam oczyszczanie przeprowadza się metodą osadu czynnego. Biologicznie oczyszczone ścieki trafiają do osadników wtórnych, a tam dochodzi do oddzielenia osadu czynnego od sklarowanych ścieków oczyszczonych, które z koryta przelewowego trafiają do odbiornika. W ciągach biologicznych pracuje też system recyrkulacji i odprowadzania z układu osadu czynnego. Nadmierny osad usuwany jest przy pomocy pompy do zbiornika osadu nadmiernego, a później trafia do mechanicznego zagęszczania. Po tym procesie trafia do zbiorników, w którym jest stabilizowany metodą fermentacji beztlenowej. Później jest on odwadniany na prasie taśmowej i kierowany na stanowisko osadu. Potem najczęściej jest on wapnowany. Niektóre obiekty gospodarki osadowej przykrywa się, by nie emitowały nieprzyjemnych zapachów. W tym wypadku powietrze z ich wnętrza trafia do specjalnych biofiltrów.

 

Wyposażenie obiektów gospodarki osadowej

Charakterystyczne urządzenia i elementy obiektów gospodarki osadowej to przede wszystkim prasy, sita, mikrosita, kraty koszowe, itp. Wszystkie te elementy muszą być dostosowane do warunków panujących w danym obiekcie. Bardzo istotny jest ich prawidłowy montaż oraz walidacja. Nasza firma poza dostarczeniem samego rozwiązania oferuje też przeszkolenie pracowników, którzy będą pracować przy danym urządzeniu, oraz  jego kompleksowy rozruch techniczny i technologiczny. Nasi klienci mogą być pewni, że prace kończymy dopiero w momencie, gdy zamontowane urządzenia działają prawidłowo i wszystkie ich parametry osiągają odpowiedni poziom. Jak działa przemysłowa przepompownia ścieków? Przeczytaj na naszym blogu