Najważniejsze elementy układów podczyszczania i doczyszczania ścieków

W przydomowych oczyszczalniach oraz innych układach oczyszczających ścieki, duże znaczenie ma każdy element systemu, który wpływa na oczyszczenie zanieczyszczeń. Ścieki można podzielić na kilka rodzajów, mogą one bowiem pochodzić nie tylko z domu, ale także z zakładów przemysłowych, gdzie występuje zupełnie inny rodzaj odpadów. Oczyszczalnie muszą sobie więc radzić z różnego typu zanieczyszczeniami. 

Warto poznać sposoby na doczyszczanie ścieków.

 

Istota oczyszczania ścieków

Oczyszczanie ścieków odgrywa bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. Dzięki temu zabiegowi chronimy nie tylko siebie, ale także środowisko przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Oczyszczanie ścieków umożliwia usunięcie zalegających osadów, dzięki czemu nie przyczyniamy się między innymi do skażenia wód czy też gleby. Istnieje kilka rodzajów oczyszczalni ścieków i każda z nich funkcjonuje na innych zasadach. Jednak znaczny wpływ na jakość oczyszczania ma zastosowanie elementów doczyszczających oraz podczyszczających ścieki. Są to między innymi tak zwane separatory, które już na wstępnym etapie oczyszczania zatrzymują szkodliwe substancje. Mogą to być różnego typu zawiesiny, tłuszcz, a nawet substancje ropopochodne.

 

Rodzaje oczyszczalni i ich elementy

Każdy element wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków ma wpływ na dokładne oczyszczenie oraz doczyszczenie odpadów. Wyróżnić możemy oczyszczalnię biologiczną – która oczyszcza ścieki tlenowo oraz beztlenowo. W skład układu oczyszczalni biologicznej wchodzi osadnik wstępny, który oddziela osad i kożuch. Po wstępnym oczyszczeniu ścieki kierowane są do reaktora, gdzie rozkładane są wszystkie szkodliwe substancje. Ostatnim etapem jest klarowanie, dzięki któremu woda ściekowa może zostać oczyszczona w niemalże 97%. Bardziej klasyczna jest oczyszczalnia ekologiczna. Dzięki zastosowaniu osadnika gnilnego, ścieki już w pierwszym etapie są mechanicznie oczyszczane. Proces oczyszczania jest kilkukrotnie powtarzany, tak by na końcu otrzymać oczyszczoną wodę. Jak wygląda rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych? Przeczytaj na naszym blogu