Category: Bez kategorii

Witamy i dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą Nasza działalność skupiona jest na rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych i technologicznych związanych z ochroną zasobów środowiskowych, a w szczególności z realizacją prac w obszarze Gospodarki Wodno-Ściekowej. Główny nacisk kładziemy na rozwój technologii oczyszczania ścieków, uczestnicząc w wielu projektach związanych z budową, realizacją lub rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków zarówno bytowych/ […]