Witamy i dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą

Nasza działalność skupiona jest na rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych i technologicznych związanych z ochroną zasobów środowiskowych, a w szczególności z realizacją prac w obszarze Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Główny nacisk kładziemy na rozwój technologii oczyszczania ścieków, uczestnicząc w wielu projektach związanych z budową, realizacją lub rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków zarówno bytowych/ komunalnych jak i przemysłowych.

Świadczymy również szeroki wachlarz usług serwisowych, poczynając od prostych kontroli małych oczyszczalni przydomowych, poprzez nadzór nad pracą oczyszczalni zamontowanych na obiektach przyautostradowych (MOP, PPO itp.)  a kończąc na prowadzeniu stałego, regularnego serwisu dużych przyzakładowych lub gminnych oczyszczalni ścieków.


Zakres działalności firmy:

Montaż i Modernizacja

  • montaż i rozruch urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,
  • modernizacje, przebudowa lub wymiana urządzeń technologicznych wyposażenia oczyszczalni ścieków,

Serwis i Eksploatacja

  • wykonywanie rozruchów technologicznych,
  • prowadzenie doraźnych lub regularnych kontroli oczyszczalni w zakresie oceny jakości ścieków oczyszczonych oraz serwisie urządzeń wyposażenia oczyszczalni,

Projektowanie i Doradztwo

  •  opracowywanie rozwiązań technicznych i technologicznych umożliwiających oczyszczanie ścieków bytowych lub przemysłowych,
  •  współpraca z biurami projektowymi